log_wiktorczamara
Wiktor Czamara - ZnanyLekarz.pl

Współpraca

Tematyka odżywania jest bardzo rozległa i wpływa na wszystkie aspekty naszego życia, dlatego też w swojej pracy zawsze stawiam na holistyczne podejście do pacjenta. Dwukierunkowe wykształcenie, pozwoliło mi   na wypracowanie w pełni indywidualnego podejścia do klienta, zarówno od strony psychodietetycznej oraz psychologicznej. Zmiana jest procesem, który wymaga odwagi, planu i wiedzy, a także gotowości do pokonywania trudności. Po wspólnym poznaniu się, wysłuchaniu potrzeb klienta i wstępnej ocenie stanu zdrowia, tworzę plan współpracy.

Podczas współpracy ze mną, pacjenci są pod stałą opieką, dzięki czemu efekty pracy są monitorowane a  zmiany korygowane są na bieżąco. Nie tworzę gotowych planów, wszystko co robię jest szyte na miarę  i ewoluuje wraz rozwojem klienta i jego potrzebami. 

Współpracę rozpoczynam od konsultacji, podczas których analizuję problem zgłoszony przez pacjenta, zbieram wywiad zdrowotny, rekomenduje wykonanie określonych badań krwi lub konsultację z lekarzem (jeżeli występuje taka potrzeba).

Następnie przystępuje do zaplanowania zbilansowanego i indywidualnego planu żywienia dostosowanego do potrzeb, preferencji i stylu życia klienta. Po wspólnej akceptacji planu, formułuję wstępne zalecenia, które dotyczą żywienia i stylu życia. Wraz z klientem ustalmy warunki współpracy i cele na najbliższe tygodnie. Następnie co tydzień przeprowadzam spotkania               z pacjentem (na miejscu, telefonicznie lub online) w celu podsumowania realizacji minionego tygodnia, dokona korekt i przedstawieniu rozwiązań na kolejny tydzień.

2023 © wiktorczamara.pl

kontaktpsychodietetyk@gmail.com